Εισαγωγή

 

Γραφείο

Ομάδα

Συνεργάτες

Τεχνολογία

Τοποθεσία

 

Έργα

 

Επικοινωνία

 

Το γραφείο είναι εξοπλισμένο με προσωπικούς υπολογιστές και σταθμούς εργασίας, οι οποίοι αναβαθμίζονται, έτσι ώστε να παρέχουν ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας με υψηλή ποιότητα και επαγγελματική εξυπηρέτηση.

 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι συγκροτημένοι με συστήματα και λογισμικό εξειδικευμένο για δισδιάστατη και τρισδιάστατη σχεδίαση, επεξεργασία εικόνας, θερμική ανάλυση κτιρίων και μελέτες φωτισμού.

 

Επειδή η ιδεολογία του γραφείου υποστηρίζει την ελεύθερη διακίνηση της πληροφορίας, όπου είναι δυνατό χρησιμοποιείται ελεγμένο λογισμικό open source για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων απαιτήσεων.

 

Η δικτύωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι βελτιστοποιημένη για την ταχύτητα και την αξιοπιστία μεταφοράς δεδομένων, ενώ η ευρυζωνική σύνδεση με το διαδίκτυο προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας.

english    ελληνικά

Copyright © 2006-2014 Zerefos Tessas Architects, All Rights Reserved.

 

www.000webhost.com