Εισαγωγή

 

Γραφείο

 

Έργα

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Πολιτιστικό Κέντρο στη Σητεία

Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Δ.Σ. Ζωγράφου

Αίθουσα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στο Σούλι

Βιοκλιματική Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος ECOWEEK 2011 Workshop

Up.Re.Info Centre ECOWEEK 2011 Workshop

Ενυδρείο στον Φαληρικό Όρμο

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 

Επικοινωνία

 

english    ελληνικά

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 1ου ΚΑΙ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Θέση: Αθήνα
Έτος: 2008
Στάδιο: Ολοκληρωμένο
Δόμηση: 3.500 τ.μ.

Το παρόν έργο αφορά στον ενεργειακό σχεδιασμό του ενιαίου διδακτηρίου των 1ου και 7ου Δημοτικών σχολείων Ζωγράφου, βασιζόμενο σε προμελέτη που πραγματοποιήθηκε από τον ΟΣΚ. Το έργο συμπεριλαμβάνει το σχεδιασμό και τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας για τη θερμική συμπεριφορά και την ενεργειακή βελτιστοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος, καθώς και για την οπτική άνεση στις αίθουσες διδασκαλίας. Επίσης, περιγράφονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έτσι ώστε τα 1ο και 7ο Δημοτικά Σχολεία Ζωγράφου να παρουσιάζουν μειωμένο ισοζύγιο εκπομπών CO2, ενώ παράλληλα να διασφαλίζονται η θερμική και οπτική άνεση των χρηστών και η καλή ποιότητα του αέρα, στοιχεία απαραίτητα για ένα σχολικό συγκρότημα. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός λαμβάνεται πάντα υπόψη στις προτάσεις βελτιστοποίησης που ακολουθούν, έτσι ώστε η ενσωμάτωση των προτεινόμενων λύσεων να προσδίδει στο τελικό αποτέλεσμα μία άρτια αισθητική ποιότητα, η οποία αφενός να παραπέμπει στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του σχολικού συγκροτήματος και αφετέρου να προσφέρει την κατά το δυνατόν καλύτερη ενεργειακή και οπτική βελτιστοποίηση στο συνολικό αποτέλεσμα των παρεμβάσεων.

Η στρατηγική των βελτιώσεων στηρίχθηκε στις παρακάτω αρχές: • Τη μείωση των απωλειών θερμότητας από το κέλυφος του κτηρίου • Τη μείωση και τον έλεγχο της ενεργειακής απολαβής από τον ήλιο • Τη μείωση των απωλειών από αερισμό • Τη μείωση των εσωτερικών ενεργειακών απολαβών • Την αξιοποίηση της δυνατότητας φυσικού φωτισμού και αερισμού των χώρων • Την ομοιόμορφη διάχυση του φωτός στις αίθουσες διδασκαλίας • Τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δείχνουν ότι με την προτεινόμενη βελτιστοποίηση μπορεί να επιτευχθεί μείωση στην ενεργειακή κατανάλωση του σχολικού συγκροτήματος της τάξης του 30%, ενώ με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστοιχειών το ισοζύγιο εκπομπών CO2 είναι θετικό.

Copyright © 2006-2014 Zerefos Tessas Architects, All Rights Reserved.

 

www.000webhost.com